Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Odprawy celne

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług związanych z dokonywaniem odpraw celnych we wszystkich Urzędach Celnych na terenie Trójmiasta jak również w portach niemieckich Hamburg i Bremerhaven:

 • kompleksową organizację odpraw celnych (import, eksport, tranzyt), Bremerhaven i Hamburg odprawy celne na zasadzie przedstawicielstwa fiskalnego
 • dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej z możliwością rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej zgodnie z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.
 • dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia
 • legalizację świadectw pochodzenia towaru oraz świadectw przewozowych EUR 1
 • wypełnianie pozostałych dokumentów (karnet TIR, ATA, CMR)
 • występowanie w Państwa imieniu przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego i pełną obsługę post importową (odwołania, wnioski, itp.)
 • fachową pomoc i doradztwo w sprawach celnych


Zapewniamy profesjonalne przedstawicielstwo przed organami celnymi. Dokładamy wszelkich starań, aby towar został odprawiony i oddany do dyspozycji klienta w jak najkrótszym czasie. Katalog naszych czynności nie jest ograniczony ale uzależniony od potrzeb naszych klientów. Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej obsługi objęte są całkowitą poufnością i ochroną danych klienta. Reprezentacja Państwa firmy odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia do reprezentacji przed organami celnymi.

Upoważnienie bezpośrednie (do pobrania)
Upoważnienie pośrednie (do pobrania)

Transport i spedycja

Nasza oferta obejmuje również usługi w zakresie transportu i spedycji towarów. Naszym klientom oferujemy we współpracy ze wszystkimi renomowanymi armatorami przewozy ładunków :

 • pełnokontenerowych FCL
 • drobnicowych LCL
 • konsolidowanych

zarówno w imporcie jak i eksporcie. Uzupełnieniem powyższej oferty jest :

 • obsługa portowo-spedycyjna
 • ubezpieczenia cargo
 • dowóz towaru do/z portu

Na zlecenie naszych klientów ubezpieczamy, we wskazanym przez nich zakresie, ładunki, które obsługujemy spedycyjnie.

Zlecenie spedycyjne kontener import (do pobrania)
Zlecenie spedycyjne drobnica import (do pobrania)
Zlecenie spedycyjne kontener eksport (do pobrania)
Zlecenie spedycyjne drobnica eksport (do pobrania)

Intrastat

Naszym klientom oferujemy obsługę w zakresie obowiązku składania przed Urzędem Celnym deklaracji statystycznej Intrastat. Intrastat jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i dotyczy firm, które są zarejestrowanym płatnikiem VAT i przekroczą w tych obrotach progi statystyczne, których wartość jest ustalana corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Polega on na przesyłaniu zbiorczej miesięcznej informacji o dokonanych przywozach i wywozach. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. Deklaracje statystyczne Intrastat trzeba składać do właściwej Izby Celnej ze względu na siedzibę firmy do 10 dnia kalendarzowego, licząc od daty zakończenia okresu sprawozdawczego. Deklaracje składa się co miesiąc, nawet jeżeli deklarowana wartość obrotów wynosi zero.

Nasza oferta dotycząca obsługi systemu Intrastat obejmuje :

 • opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji Intrastat
 • przygotowanie deklaracji Intrastat
 • przesłanie deklaracji do Izby Celnej oraz jej archiwizacja
 • reprezentowanie Państwa firmy przed Urzędem Celnym (składanie wyjaśnień i korekt deklaracji Intrastat)

Deklaracje Intrastat wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane księgowe. Jesteśmy przygotowani aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną. Ponieważ deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną, jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów. Reprezentacja Państwa firmy odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia.

Upowaznienie Intrastat (do pobrania)

Jestesmy konkurencyjni w zakresie stawek za swoje uslugi. Ceny naszych uslug dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, aby sporzadzić oferte cenowa na nasze usługi prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.
ico box Kompleksowa obsługa celna
ico auto Transport
i spedycja
ico msg Profesjonalna obsługa klienta
Vinaora Nivo Slider 3.x

Kontakt

logo contact
Andrzej Nowak 
Mariusz Cisło
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia
agencja@anmarlogistic.pl
AEO final cs
baner 01
facebook